Edukacja włączająca dla dzieci wymagających wspomagania

Jednym ze sposobów podejścia do procesu edukacyjno-wychowawczego jest edukacja włączająca. Umożliwiając każdemu uczniowi osiągnięcie pełnego potencjału, dąży ona do zwiększenia szans edukacyjnych dla wszystkich maluchów. Strategia ta ma na celu zapewnienie pełnej integracji w życiu społecznym. Nasze przedszkole stwarza idealne warunki do tej metody kształcenia. Otaczamy opieką zarówno uczniów niepełnosprawnych, jak i tych, którzy mogą mieć trudności, ale nie mają orzeczonej niepełnosprawności, np. ze względu na określony styl uczenia się, szczególne cechy fizyczne lub psychiczne lub specjalne zdolności.

Prowadzimy edukację włączającą dla dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu oraz orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Obejmuje ona szereg zajęć i aktywności, do których zaliczamy:

 • zajęcia z Metody Krakowskiej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • sensoplastykę,
 • fizjoterapię,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia z zastosowaniem klocków Numicon,
 • dogoterapię oraz inne zajęcia dostosowane do zaleceń przekazanych w opinii i orzeczeniu.

Zapraszamy do poznania oferty niepublicznego przedszkola.

Dla wszystkich dzieci proponujemy ponadto:

 • zajęcia edukacyjne oraz wychowawcze prowadzone przez nauczycieli – opiekunów grup oraz Autorski Program Zajęć „WIELKA PRZYGODA” – jest to mix popołudniowy (rodzic z dzieckiem wybierają dwa zajęcia, w których podopieczny będzie uczestniczył przez minimum pół roku). Są to zajęcia rozwijające logiczne myślenie: Fizyka dla Smyka”, „Dziecięca matematyka”; zajęcia literackie: „Spotkania z Bajką”; plastyczne: „Sztuka nie dla sztuki”, teatralne: „Teatrzyk Wielkiej Przygody” oraz logorytmika: „Logokraina – gimnastyka buzi i języka”, „Edukacja przez ruch” (konkretne rodzaje zajęć są ustalane na dany rok szkolny),
 • kontakt z językiem angielskim – jesteśmy przedszkolem z językiem angielskim. Codziennie prowadzimy 30 minut zajęć z tego języka, stawiając jednocześnie na naturalne przyswajanie wiedzy w różnych sytuacjach życia przedszkolaka,
 • zajęcia rytmiczne, umuzykalniające oraz taneczne. Są one kierowane przez Agencję Artystyczną KALISARIO i odbywają się dwa razy w tygodniu,
 • zajęcia z tańca nowoczesnego, które są prowadzone raz w tygodniu przez firmę Wytwórnia Radochy Daria Wojtas. Są to zajęcia dla chętnych, dodatkowo płatne,
 • zajęcia z gimnastyki, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Dla dzieci ze wskazaniami proponujemy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistę fizykoterapii,
 • zajęcia judo – idealne dla usportowionych wychowanków. Są to zajęcia dla chętnych, dodatkowo płatne,
 • terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Co jeszcze zapewniamy?

Do placówki mogą uczęszczać także dzieci wymagające wczesnego wspomagania oraz dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Są dla nich tworzone indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Dzieci pracują grupowo i indywidualnie pod opieką terapeutów.

Organizujemy również różnego rodzaju przedstawienia teatralne, koncerty, zajęcia kreatywne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów itp. Przeprowadzamy spotkania Społeczności Przedszkolnej – według harmonogramu zawartego w planie dydaktyczno – wychowawczym. Organizujemy również spotkania urodzinowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalistyczne zajęcia prowadzone w naszej placówce dostępne dla małych dzieci, które tego wymagają, aż do rozpoczęcia nauki w szkole znane są jako wczesne wspomaganie rozwoju. Są to specjalistyczne zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich obszarach funkcjonowania. Logopedzi, psycholodzy, nauczyciele to tylko niektórzy specjaliści, którzy prowadzą u nas zajęcia. Konkretne wybrane metody edukacyjne będą zależeć od potrzeb dziecka.

Dla dzieci z opóźnieniami rozwojowymi udostępniamy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Mogą wziąć w nich udział maluchy z:

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • upośledzeniem intelektualnym,
 • opóźnieniem w rozwoju mowy,
 • opóźnieniem rozwoju motorycznego,
 • upośledzeniem wzroku,
 • deficytami słuchu.

Zapraszamy do zapisów i skorzystania z oferty naszej placówki zlokalizowanej w Trójmieście.