Przedszkole z językiem angielskim w Gdańsku - stworzone z myślą o dzieciach

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia prowadzone w prywatnym przedszkolu w Gdańsku były w jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Dlatego też kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod, w formie zabaw, gier dydaktycznych, scenek dramowych czy też improwizacji. Jesteśmy przedszkolem z ogrodem – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych maksymalne wykorzystujemy teren do nauki, aktywności ruchowej, ale też rozwijania umiejętności komunikacji czy pracy w grupie.

 

Spotkania dla rodziców i dzieci – informacje organizacyjne

W prywatnym przedszkolu w Trójmieście są organizowane liczne spotkania dla rodziców i dzieci. Zaliczamy do nich:

  • spotkanie kwalifikacyjne, które odbywa się jeszcze przed przyjęciem dziecka do przedszkola. Jego celem jest umożliwienie zapoznania się z placówką i jej ofertą,
  • spotkania adaptacyjne w wymiarze 20 godzin. Są one skierowane do dzieci, które źle znoszą rozstania z rodzicami. Zaznaczamy, że adaptacja dziecka w przedszkolu może trwać do 10 dni i jest bezpłatna,
  • uroczystości przedszkolne, festyny, imprezy sportowo – rekreacyjne i podobne,
  • regularne spotkania rodziców danej grupy z wychowawcami,
  • indywidualne spotkania rodzic – nauczyciele (podsumowanie pracy z dzieckiem w I i II semestrze),
  • spotkania dla rodziców o charakterze szkoleniowym (wykłady, warsztaty),
  • spotkania na prośbę rodziców (wg harmonogramu konsultacji).
     

Organizacja pracy placówki

Prywatne przedszkole na terenie Gdańska prowadzi opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:30 do 17:00. Po godz. 17:00 są realizowane zajęcia opiekuńcze (za dodatkową opłatą). Pragniemy dodać, że placówka jest czynna przez cały rok.

Dodatkowo, obowiązuje jednorazowe wpisowe – jest ono przeznaczone na materiały plastyczne oraz podręczniki.

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy i ustalane na dany rok szkolny przez dyrektora.

Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Stawkę żywieniową dyrektor również ustala na dany rok szkolny.

 

drzewo z kredek