Nauka tolerancji dla odmienności

Małe dzieci w odmienny sposób postrzegają otaczającą je rzeczywistość. To rodzice, opiekunowie oraz osoby na co dzień przebywające z maluchami są odpowiedzialne za przekazywanie dzieciom odpowiednich wzorców i kształtowanie ich postaw społecznych. Jednym z ważnych aspektów wychowania jest nauka tolerancji dla odmienności. Wyjaśniamy, jak uczyć dziecko tolerancji i dlaczego akceptacja i zrozumienie inności w dzieciństwie jest niezwykle ważnym elementem kształtowania postaw społecznych.


Czym jest tolerancja?

Tolerancja uważana jest za podstawę harmonijnego życia społecznego. Dzięki niej możemy uniknąć wielu konfliktów o rozmaitym podłożu. Brak tolerancji to jedna z przyczyn destrukcyjnych w skutkach konfliktów zbrojnych, wykluczenia społecznego, rasizmu oraz braku zrozumienia dla szeroko pojętej odmienności. W każdej kulturze spotkamy się z góry ustalonymi standardami, które kształtują normalność, jednak nie zawsze ujmują w swoich ramach przedstawicieli innych narodowości, osoby niepełnosprawne, osoby o innym kolorze skóry oraz osoby wyznające inną religię. Rolą rodziców i opiekunów jest kształtowanie w dziecku tolerancji dla odmienności w różnym tego słowa znaczeniu, poprzez przekazywanie właściwych wzorców. Ułatwia to wybór przedszkola integracyjnego, w którym dzieci mogą na co dzień przebywać w towarzystwie niepełnosprawnych rówieśników, poznając ich „odmienność” i ucząc się, że nie jest ona żadnym zagrożeniem, a także powodem do braku szacunku, drwin i wykluczenia społecznego.

dzieci


Dlaczego warto uczyć dzieci tolerancji?

Dziecko kształtuje swoje postawy społeczne poprzez codzienne obcowanie z rodzicami, opiekunami, członkami dalszej rodziny, a także wychowawcami przedszkolnymi i rówieśnikami. Przekazane na starcie życia odpowiednie wzorce ułatwiają dziecku zrozumienie otaczającego je świata oraz akceptację osób, które pod wieloma względami różnią się od nich samych i członków ich najbliższego otoczenia. Tolerancja jest jednym z elementów wspierania umiejętności współżycia w społeczeństwie, akceptacji inności, a także nauki wyrozumiałości, empatii, współdziałania i akceptacji własnych ograniczeń.

Nauczone tolerancji dla odmienności dziecko stanie się kiedyś otwartym na świat, tolerancyjnym dorosłym, który będzie przekazywał wpojone mu wartości i normy społeczne kolejnym pokoleniom, czyniąc ten świat piękniejszym i bardziej otwartym nie tylko na odmienność, ale także potrzeby innych ludzi.