Edukacja przedszkolna we współpracy z rodzicami

Przedszkole jest dla dzieci miejscem zabaw i edukacji, to ich bezpieczna przystań, a niekiedy nawet drugi dom. Dobro dzieci, ich pozytywne nastawienie, samopoczucie i efektywna nauka to nadrzędny cel każdego z wykwalifikowanych przedszkoli. By spełniały one te wszystkie elementy musi zaistnieć współpraca między personelem placówki a rodzicami. Nauczyciele przedszkolni, panie pomocnice, nauczyciele od zajęć dodatkowych (np. od języka angielskiego) oraz rodzice - to oni wszyscy tworzą przedszkole, jako miejsce, w którym w przyjazny sposób kształtuje się młode charaktery. Dobrze jednak, gdy poza atmosferą, placówka przedszkolna oferuje skuteczny program edukacji. I chociaż nauczyciele przedszkolni doskonale znają się na pedagogice dzieci i mają narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, to jednak wkład rodziców jest w tym procesie nieoceniony.


Rola rodziców i nauczycieli przedszkolnych w procesie edukacji

Rodzice są największym autorytetem w świecie dziecka. Poza tym jednak ich podstawową rolą jest funkcja opiekuna. Dają oni dziecku poczucie przynależności, opiekę i potrzebne bezpieczeństwo. Dzięki więzi, jaką budują rodzice z dzieckiem, dobrze znają oni jego potrzeby i możliwości, aktualne zainteresowania i pasje, które w danym momencie rozwija. Ważne, by już w początkowej fazie edukacji zachęcać dzieci do zgłębiania wiedzy i by uczyć je skutecznych metod przyswajania wiedzy. Dzięki temu, dziecko nawet po opuszczeniu przedszkola będzie umiało czerpać przyjemność z nauki. 

przedszkole


Kluczowe jest dobranie materiału i narzędzi nie tylko adekwatnych do momentu rozwoju młodych ludzi (co jest rolą nauczycieli przedszkolnych), ale by w konsultacji z rodzicami mogli oni ustalić konkretny zakres materiału, zgodny z tym, co ciekawi czy frapuje dzieci w grupie. Poza tym, rodzice zaangażowani w tematykę zajęć przedszkolnych będą mieli pewne ułatwienie w komunikacji ze swoimi pociechami. Wiedząc, czego aktualnie się uczą, będą mogli rozmawiać o tym w domu, dzięki czemu dziecko będzie utrwalało wiedzę, jednocześnie zacieśniając więzy ze swoimi rodzicami.